CALL CENTER 0-32211-176

คุณครูปอล ชมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคม(ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง