CALL CENTER 0-32211-176

ขอขอบคุณ แพทย์หญิงสุธิศา อิสรไกรศีล และเจ้าหน้าที่ทีมฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ้านโป่ง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ไฟเซอร์ (ฝาสีแดง ฝาสีส้มและฝาสีม่วง) แก่นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-ป.6 ของโรงเรียนอุดมวิทยา จำนวน 283 ราย

#ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี