CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ และ ระบายสีด้วยสีเทียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอุดมวิทยา >>ดูทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง