CALL CENTER 0-32211-176

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จัดสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ และ ระบายสีด้วยสีเทียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง