CALL CENTER 0-32211-176

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง