CALL CENTER 0-32211-176

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน นำเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี ถวายวัดดอนตูม

คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูวรรณี อมรชัยศักดา

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน นำเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี ถวายวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565