CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภูมิสิริพรรษา แดนศิลป์ (น้องพราว) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โอกาสรับรางวัลชนะเลิศ (1st Prize) การแข่งขัน Young Artist Music Contest 2019 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น ในหมวดการแข่งขัน Guitar and Plucked String Instrument รุ่นคลาส B เมื่อวันเสาร์​ที่ 29 มิถุนายน​ 2562 ที่ผ่านมา