CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมได้แก่

1. การแข่งขันการประกวดเล่านิทาน

2. การแข่งขันวาดเส้น เล่นสี

3. การแข่งขันการประกวดรีวิวหนังสือเล่มโปรด

ดูทั้งหมด