CALL CENTER 0-32211-176

กีฬาสี เขียวขาวเกมส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย.65

กิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความสนุก ความสดใสร่าเริง เรียนรู้การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้หน้าที่ของตน และค้นพบศักยภาพของตนเอง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆ ให้กับนักเรียน และขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนทุกกิจกรรมของนักเรียน

#กีฬาสี อุดมวิทยา บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

#ติดตามภาพกิจกกรรมแบบจัดเต็มที่เฟสบุ๊คระดับชั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง