CALL CENTER 0-32211-176

กีฬาสี เขียวขาวเกมส์ครั้งที่ 22 ปี 66

โรงเรียนอุดมวิทยาขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน สำหรับความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ ทักษะชีวิต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และทุกๆ รอยยิ้ม
ประมวลภาพกีฬาสี เขียวขาวเกมส์ครั้งที่ 22 ปี 66 (18 พ.ย.66)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง