CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรม ถวายพวงมาลา การทำบุญตักบาตร

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( ในหลวงรัชกาลที่ 9 ) 13 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรม ถวายพวงมาลา การทำบุญตักบาตร. การนั่งสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศล และในการนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ของราชวงศ์จักรี ” ร่มเย็นเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ ” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมของโรงเรียน