CALL CENTER 0-32211-176

บาทหลวงสมควร หมายแม้น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

และมอบเครื่องหมายแต่งตั้ง สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน นักเรียนต้นกล้าคุณธรรมโดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ดูทั้งหมด