CALL CENTER 0-32211-176

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อให้เด็ก ๆ อุดมวิทยา ได้สนุกสนาน รับความรู้จากฐานกิจกรรมต่าง ๆ เกมการแข่งขัน การรู้จัก การแบ่งปัน การให้ การรับ และเรียนรู้ได้อย่างสมวัย ดังคำขวัญวันเด็ก “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ภาพเพิ่มเติม >>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง