CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 2566 และถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง