CALL CENTER 0-32211-176

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ทางฝ่ายวิชาการปฐมวัยได้จัดนิทรรศการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยขึ้นในหัวข้อเรื่อง “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดยท่านทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยาพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองให้การต้อนรับ

ดูทั้งหมด