CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรมร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมสวดภาวนา อ่านสารจากสภาสังฆราชและทำสมาธิ เพื่อขอสันติภาพ จงมีแด่มวลมนุษย์ ยุติสงครามต่าง ๆ เพื่อความสันติสุขของทุก ๆ คน ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในกิจกรรมยามเช้า ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนอุดมวิทยา >>ดูทั้งหมด