CALL CENTER 0-32211-176

การแข่งขันว่ายน้ำ นครปฐมสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 5

การแข่งขันว่ายน้ำ นครปฐมสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 5 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 11 ปี รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล

เด็กชายอรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร

ยินดีกับความมุ่งมั่นและความพยายามในการฝึกซ้อม และแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่าน