CALL CENTER 0-32211-176

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฐศิวัช เมธีสิริถิรกุล นักเรียนอบุาลปีที่ 3/1 โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking จากสมาคมกีฬากอลฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ณ สนามกรังด์ปรีช์ กอล์ฟคลับ จังหวัดกาญจนบุรี (4-5 พ.ย.66)