CALL CENTER 0-32211-176

การหล่อเทียนจำนำพรรษา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยามอบหมายให้ตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง และคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย