CALL CENTER 0-32211-176

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา และ “สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง” โดย พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญ คำอารีย์สกุล รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง พร้อมสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง และทีมงานครูแดร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เห็นชอบร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และความสงบสุขของนักเรียนในสถานศึกษา (2 ก.พ. 2567)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง