CALL CENTER 0-32211-176

การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนดังต่อไปนี้

1. ลานอเนกประสงค์หน้าห้องวิชาการ( เสาธงเดิม )ขณะนี้เสร็จสิ้นพร้อมใช้งานสำหรับกิจกรรมของนักเรียนและผู้ปกครองที่รอรับนักเรียน

2.การปรับสนามบาสเกตบอลเดิมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมยามเช้า การเข้าแถว และการเรียนพลศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปได้มากพอสมควรโดยอาศัยวันหยุดยาวของแต่ละช่วงในการปรับเพื่อให้กระทบต่อนักเรียนน้อยที่สุด และคาดว่าจะเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้

3. การปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นของน้องอนุบาล ให้เหมาะสมกับปัจจุบันยิ่งขึ้น ซึ่งดำเนินการไปได้มากพอควรและจะเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานในเร็ววันนี้

( ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกบ้างในบางครั้งมายังท่านผู้ปกครองในโอกาสนี้ด้วย )

ข่าวที่เกี่ยวข้อง