CALL CENTER 0-32211-176

“ให้โลหิต ให้ชีวิต เพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 54 โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ นำโดย นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการ นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ และคณะเหล่าสภากาชาดจังหวัดราชบุรี ให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่มีจิตกุศลในครั้งนี้ ได้รับโลหิตจำนวน 61 ยูนิต ขอทุกท่านมีสุขภาพกาย ใจ ที่แข็งแรง จากบุญกุศลในครั้งนี้ ณ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี วันที่ 21 ธันวาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง