โรงเรียนอุดมวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งขึ้นโดยนายอุดม วังตาลได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 2  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2497
รับนักเรียนชาย – หญิงทั้งประจำและไป – กลับ

 
ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

🔸กิจกรรมวันปิดโครงงานอนุบาล 3 (1 มีนาคม 2566) >> ดูทั้งหมด
🔸กิจกรรมวันปิดโครงงานอนุบาล 2 (28 กุมภาพันธ์ 2566) >> ดูทั้งหมด
🔸กิจกรรมวันปิดโครงงานต้นกล้าและน้องๆ อนุบาลปีที่ 1 (27 กุมภาพันธ์ 2566) >> ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ในโอกาสรับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566

     โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ผ่านทางระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับเป็นระดับดีเยี่ยม โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในการประเมินครั้งนี้จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คุณพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดร.ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผ.อ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คุณนิรุทธ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาได้แก่คุณธนากร พูตระกูล ผู้แทนผู้ปกครองคือคุณภาคภูมิ นัฏสุภัคพงศ์ คุณคีรติ สมหวัง และคุณลดาศิริ จารุศิริพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา >> ดูทั้งหมด 

331031354_1603498573410698_7877705480421556003_n

Udomvithaya Talk

ความภาคภูมิใจของเรา

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ผ่านทางระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับเป็นระดับดีเยี่ยม โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในการประเมินครั้งนี้จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คุณพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดร.ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผ.อ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

Read More »

แสดงความยินดี

เกียรติบัตรรางวัลระดับโรงเรียน 1. รางวัล O-Net ประจำปีการศึกษา 2564 ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม 2. รางวัล สถานศึกษาที่ส่งเสริมด้านการอ่านของผู้เรียนระดับ “ดีเด่น” ผู้เรียนได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test

Read More »

วันครู’66

คณะคุณครูของโรงเรียนอุดมวิทยา ได้ร่วมกิจกรรมวันครูกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1.งานชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 27 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 2.งานวันครูและรับรางวัลของคุรุสภา ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี โรงเรียนอุดมวิทยาเข้าร่วมรับรางวัลดังนี้ – คุณครูนุศรา กล่ำดี ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน รับรางวัล O-Net

Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอุดมวิทยา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และเนื่องในโอกาส “ส่งท้ายปีเก่า

Read More »

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพร

ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

Read More »

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ ร.9

ตัวแทนผู้บริหารและครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5 ธ.ค.65 ณ ศาลาประชาคมริมน้ำ (บ้านโป่ง)

Read More »

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

โรงเรียนอุดมวิทยา นำโดย คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวางพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

Read More »

กิจกรรมนักเรียน

พิธีมอบเครื่องหมายนักเรียนคุณธรรมประจำเดือนมกราคม

การมอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำเดือนม.ค.2566 และมอบรางวัลห้องเรียน จำนวน 11 ห้องเรียน ที่มีความโดดเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “ด้านพอเพียง” จากการสำรวจการใช้กระบอกน้ำส่วนตัวของนักเรียนในเดือนมกราคม

Read More »

ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ไฟเซอร์ (ฝาสีแดง ฝาสีส้มและฝาสีม่วง) แก่นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล

เจ้าหน้าที่ทีมฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ้านโป่ง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ไฟเซอร์ (ฝาสีแดง ฝาสีส้มและฝาสีม่วง) แก่นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล ครู พนักงาน และผู้ปกครองของโรงเรียนอุดมวิทยา

Read More »

ติวเข้ม..นักเรียน ป.6

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดการสอนเสริม ติวเข้ม ให้กันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 20,23,25-27 ม.ค.66 โดยเชิญวิทยากรชั้นนำและคณะครูผู้สอนใน 5 วิชาหลักได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร อาจารย์มณฑิรา ดำรงมณี (อ.ปุยฝ้าย) และคุณครูชุลีพร วงค์นุกูล วิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ วิทยากร คุณครูอนุสรณ์ โสภณนาค วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยากร คุณครูพุทธชาด จันทร์เมือง

Read More »

วันกตัญญู : ระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนอุดมวิทยา

รำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้งและผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนอุดมวิทยา โดยมีบาทหลวง บาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ เป็นประธานวนพิธีกรรม และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

Read More »

แสดงความยินดี

เกียรติบัตรรางวัลระดับโรงเรียน 1. รางวัล O-Net ประจำปีการศึกษา 2564 ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม 2. รางวัล สถานศึกษาที่ส่งเสริมด้านการอ่านของผู้เรียนระดับ “ดีเด่น” ผู้เรียนได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test

Read More »