Previous
Next
โรงเรียนอุดมวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งขึ้นโดยนายอุดม วังตาลได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 2  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2497
รับนักเรียนชาย – หญิงทั้งประจำและไป – กลับ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฐศิวัช เมธีสิริถิรกุล นักเรียนอบุาลปีที่ 3/1 โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking จากสมาคมกีฬากอลฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ณ สนามกรังด์ปรีช์ กอล์ฟคลับ จังหวัดกาญจนบุรี (4-5 พ.ย.66)

นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา นำโดย คุณครูชุลีพร  วงค์นุกูล และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้  เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจีรยา พลับลัดโพธิ์

ผลงานระดับ ยอดเยี่ยม นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้านการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน สานฝันหนูอยากเขียนโดยใช้กระบวนการ
1E 2R (Enjoy Reading and Writing) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูชัชวาล จินรอด

รับโล่รางวัล ผลการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระดับดีมาก
พร้อมกันนี้ได้ร่วมนำเสนอผลงานด้านครูผู้สอน ในการประชุมวิชาการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คุณครูอาจรีย์ แปงการิยา ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

คุณครูปอล ชมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (27 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุม วิไลวรรณ วังตาล)

 
ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่คะแนนเต็ม 100 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุดของจังหวัดราชบุรี และนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทยสูงสุดลำดับที่ 2 ของจังหวัดราชบุรี โดยมีคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสนี้
🔸กิจกรรมวันปิดโครงงานอนุบาล 3 (1 มีนาคม 2566) >> ดูทั้งหมด
🔸กิจกรรมวันปิดโครงงานอนุบาล 2 (28 กุมภาพันธ์ 2566) >> ดูทั้งหมด
🔸กิจกรรมวันปิดโครงงานต้นกล้าและน้องๆ อนุบาลปีที่ 1 (27 กุมภาพันธ์ 2566) >> ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ในโอกาสรับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566

     โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ผ่านทางระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับเป็นระดับดีเยี่ยม โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในการประเมินครั้งนี้จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คุณพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดร.ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผ.อ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คุณนิรุทธ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาได้แก่คุณธนากร พูตระกูล ผู้แทนผู้ปกครองคือคุณภาคภูมิ นัฏสุภัคพงศ์ คุณคีรติ สมหวัง และคุณลดาศิริ จารุศิริพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา >> ดูทั้งหมด 

331031354_1603498573410698_7877705480421556003_n

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายอนุสรณ์ โสภณนาค ตัวแทนคณะผู้บริหาร ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตลอดจนด้านการศึกษา ด้านการปกครอง ด้านสาธารณสุข และอื่นๆซึ่งล้วนแต่เป็นคุณูปการที่สำคัญกับพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ทั้งนี้ คณะผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ทำสมาธิ ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน

Read More »
ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวธิดา พิทักษ์สินสุข นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย นางสาวลลิดา วังตาล อุปนายกสมาคมอนุบาลส่วนภูมิภาคและกรรมการสมาคมอนุบาลศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน ในหัวข้อเรื่อง “การรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก.. ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล อธิการโรงเรียน

Read More »
“ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย”

นางสาวนุศรา กล่ำดี, นางอาจรีย์ แปงการิยา และ นายชัชวาล จินรอด ตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ พื้นที่ภาคกลาง จัดโดย…คุรุสภา ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

Read More »
ศึกษาดูงาน EDBA THE NEO INNOVATION EXPO 2023

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน นำคณะครูศึกษาดูงาน EDBA THE NEO INNOVATION EXPO 2023 จัดขึ้นโดย..ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ แสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญจะร่วมมีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศด้านนวัตกรรม และเพื่อนำมาพัฒนาให้กับนักเรียนอุดมวิทยาของเรา ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม (8 พฤศจิกายน 2566)

Read More »
ประชุมผู้ปกครอง-รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครองในทุกชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครู ดำเนินการกิจกรรมนี้ เพื่อแจ้งผลการวัดผลประเมินผล แจ้งข่าวกิจกรรมของโรงเรียน สร้างความเข้าใจ สานสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียนทุกคน

Read More »
ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี โรงเรียนอุดมวิทยานำโดย…นายอนุสรณ์ โสภณนาค ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Read More »
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA”

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA” โดย…อาจารย์ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางทารศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม CANVA ในการจัดการเรียนสอน ผลิตสื่อ และเอกสารสำหรับการบริหารงานโรงเรียน และขอขอบคุณ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา ชั้น 4

Read More »
กิจกรรมวางพวงมาลา ร.9

ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา นำโดย คุณครูชุลีพร  วงค์นุกูล และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 13 ตุลาคม 2566 : เวลา 08.00 น.

Read More »

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมวันลอยกระทง

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนโดยจัดการเล่าประวัติวันลอยกระทงด้วยการแสดงลิเก, กล่าวความสำคัญของวันลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ, การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการขบวนแห่กระทง นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยความรู้ >>ดูทั้งหมด

Read More »
กีฬาสี เขียวขาวเกมส์ครั้งที่ 22 ปี 66

โรงเรียนอุดมวิทยาขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน สำหรับความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ ทักษะชีวิต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และทุกๆ รอยยิ้มประมวลภาพกีฬาสี เขียวขาวเกมส์ครั้งที่ 22 ปี 66 (18 พ.ย.66) อัลบั้มภาพ ชุดที่ 1 อัลบั้มภาพ ชุดที่ 2 อัลบั้มภาพ ชุดที่ 3

Read More »
กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 11

กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 11 ผ่านพ้นไปด้วยดี โรงเรียนอุดมวิทยาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน นักเรียนทุกคน ร่วมแรงร่วมใจ รู้รักสามัคคี อัลบั้มภาพ ชุดที่ 1 พาเหรด อัลบั้มภาพ ชุดที่ 2 พาเหรด http อัลบั้มภาพ ชุดที่ 3 การแข่งขันกีฬา อัลบั้มภาพ ชุดที่ 4 การแข่งขันกีฬาและมอบเหรียญ

Read More »
โอวัลติน สมาร์ท แจกเครื่องดื่มโอวัลติน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณบริษัท เอ บี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตโอวัลติน สมาร์ท แจกเครื่องดื่มโอวัลติน ให้กับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองและพัฒนาการของเด็ก โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read More »
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฐศิวัช เมธีสิริถิรกุล นักเรียนอบุาลปีที่ 3/1 โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking จากสมาคมกีฬากอลฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ณ สนามกรังด์ปรีช์ กอล์ฟคลับ จังหวัดกาญจนบุรี (4-5 พ.ย.66)

Read More »
กิจกรรมร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมสวดภาวนา อ่านสารจากสภาสังฆราชและทำสมาธิ เพื่อขอสันติภาพ จงมีแด่มวลมนุษย์ ยุติสงครามต่าง ๆ เพื่อความสันติสุขของทุก ๆ คน ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในกิจกรรมยามเช้า ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนอุดมวิทยา >>ดูทั้งหมด

Read More »
กิจกรรมวัน Halloween

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวัน Halloween ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2566

Read More »