Previous
Next

Udomvithaya Talk

โรงเรียนอุดมวิทยา
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนอุดมวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นโดยนายอุดม วังตาล
ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 2
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2497 รับนักเรียนชาย – หญิงทั้งประจำและไป – กลับ

Udomvithaya Talk

ความภาคภูมิใจของเรา

ปฏิทินกิจกรรม

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

ความประทับใจของผู้ปกครอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายราชสดุดี ว้นสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันวชิราวุธ”

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย โดยมี คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ ตลอดจน ลูกเสือสามัญ และเนตรนารีสามัญ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมวิไลวรรณ

Read More »

โครงการ “วิ่ง ซ่อน สู้ เมื่อภัยมา

ขอขอบคุณ สภ.บ้านโป่ง โครงการ “วิ่ง ซ่อน สู้ เมื่อภัยมา“ โดย สภ.บ้านโป่ง ร่วมกับ โรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี (23 พฤศจิกายน 2565) จัดอบรมและจำลองสถานการณ์จริง ให้กับนักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียน เพื่อเป็นการเรียนรู้และป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การกราดยิง และการทำร้ายต่าง

Read More »

กีฬาสี เขียวขาวเกมส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย.65

กิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความสนุก ความสดใสร่าเริง เรียนรู้การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้หน้าที่ของตน และค้นพบศักยภาพของตนเอง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆ ให้กับนักเรียน และขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนทุกกิจกรรมของนักเรียน #กีฬาสี อุดมวิทยา บ้านโป่ง จ.ราชบุรี #ติดตามภาพกิจกกรรมแบบจัดเต็มที่เฟสบุ๊คระดับชั้น

Read More »

กิจกรรมนักเรียน

อ่านต่อ

กิจกรรมนักเรียน

เครื่องดื่มไมโลแสนอร่อย

28 ธันวาคม 2565 ขอขอบคุณบริษัท ไมโลประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมดีๆ และเครื่องดื่มไมโลแสนอร่อยให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน

Read More »
กิจกรรมนักเรียน

“คนเก่ง O – NET“

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2564

Read More »